Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Öğr. Gör. ERSİN AYHAN
Güncelleme : 22.03.2017 21:35:42