Ders İçerikleri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ

Öğrencilerin Alması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Tüm Derslerin Kodları, Adları ve Kredileri.

1.Dönem

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/İ/S

T

U

D.S

AKTS

TAR101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

 2

2

TUR101

TÜRK DİLİ I

Z

2

0

 2

2

YD101

YABANCI DİL I

Z

2

0

2

4

İNS101

TEKNİK RESİM

İ

3

1

4

5

İNS103

MEKANİK VE STATİK

İ

2

1

 3

3

İNS105

YAPI MALZEMELER

İ

3

0

 3

4

İNS107

MUKAVEMET

İ

2

0

 1

3

İNS109

FİZİK

İ

2

0

 1

3

İNS111

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN.

S

2

0

 1

3


Toplam


20

2

19

29


2.Dönem

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/İ/S

T

U

D.S

AKTS

TAR102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Z

2

0

2

2

TUR102

TÜRK DİLİ II

Z

2

0

2

2

YD102

YABANCI DİL II

Z

2

0

2

4

İNS102

YAPI STATİĞİ

İ

3

1

4

5

İNS104

BETON TEKNOLOJİSİ

İ

3

1

4

5

İNS106

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

İ

2

1

3

3

İNS108

KARAYOLU İNŞAATI

İ

2

1

3

4

İNS110

YAPILARDA HASAR TESPİTİ (SEÇMELİ)

İ

2

1

3

3

İNS112

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI (SEÇMELİ)

S

2

1

3

3

 

Toplam

 

20

6

26

31


3.Dönem

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/İ/S

T

U

D.S

AKTS

İNS201

ARAZİ ÖLÇMELERİ

İ

2

1

3

4

İNS203

SU TEMİNİ VE İLETİM

İ

3

0

3

4

İNS205

BETONARME

İ

3

1

4

5

İNS207

ÇELİK YAPILAR

İ

2

1

3

4

İNS209

İLETİŞİM

İ

2

0

2

2

İNS211

ZEMİN MEKANİĞİ-I

İ

2

1

3

4

İNS213

YAPI TESİSATLARI

İ

2

0

2

2

STJ201

ENDÜSTRIYE DAYALI EGITIM (STAJ)

İ

0

0

2

2

İNS215

SEÇMELİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

2

2

İNS217

SEÇMELİ İŞLETME YÖNETİMİ-I

S

2

0

2

2

 

Toplam

 

20

4

26

31


4.Dönem

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/İ/S

T

U

D.S

AKTS

İNS202

ATIK SULAR

İ

2

0

2

2

İNS204

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

İ

2

1

3

4

İNS206

MESLEKİ UYGULAMALAR

İ

3

1

4

5

İNS208

PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI

İ

2

1

3

4

İNS210

ŞANTİYE ORGANİZASYONU

İ

2

1

3

4

İNS212

YAPI METRAJI VE MALİYET

İ

3

1

4

5

İNS214

ZEMİN MEKANİĞİ-II

İ

2

1

3

4

İNS216

İŞLETME YÖNETİMİ-II (SEÇMELİ)

İ

2

0

2

2

İNS218

YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME (SEÇMELİ)

S

2

0

2

2


Toplam


20

6

26

32

 

DERS İÇERİKLERİ:

İnşaat Teknolojisi 2.Öğretim PROGRAMI

1.YARIYIL

 TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

TUR101 Türk Dili I

Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapı özellikleri.

YD101 Yabancı Dil I

İsimlerin tekil ve çoğul halleri, düzenli düzensiz çoğullar ve düzenli çoğul yapma kuralları; Kişi zamirleri ve “to be” fiili kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, olumsuz, soru formları; a/an/the ve tekil/çoğul, yakın/uzak olma durumuna göre işaret sıfatları; Sahip olma yapısı, olumlu/olumsuz/soru formları; Yetenek bildiren yapının kullanımı; İyelik yapıları, iyelik sorusu, iyelik sıfat ve zamirleri; Şimdiki Zaman; Geniş zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zamanın kıyaslanması; Geçmiş zamanda durum cümleleri, düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan cümleler; Yer, Zaman Edatları ve hareket bildiren edatlar; Sıfatlarla yapılan kıyaslamalar; Present Perfect Tense, bu zamanla geçmiş zamanın kıyaslanması.

İNS101 Teknik Resim

A-Teknik Çizimin Temel Esasları B- Ölçekli Çizim C- Ölçülendirme D- Geometrik çizimler E- Düzlemin izdüşümü F- Geometrik cisimlerin izdüşümü G- Düzlemlerin arakesiti H- Temel görünüş çizimleri I-Parçaların tam kesitleri ve tarama

İNS103 Mekanik ve Statik

Ölçü birimleri, skaler ve vektörel büyüklükler, kuvvetlerde bileşen ve bileşke işlemleri, bir noktada moment, mesnet tepkileri

 İNS105 Yapı Malzemeleri

Malzemelerin sınıflandırılması/ Alçı, Kireç ve Çimento / Portland çimentosunun üretimi ve bileşimi / Hidratasyon ve Portland çimentosunun hidratasyon ürünleri / Katkılı çimentolar / Beton agregaları / Agregaların sınıflandırılması ve fiziksel ve mekanik özellikleri / Agrega granulometrisi / Karma suyu / Kimyasal katkılar / Mineral katkılar / Taze betonun özellikleri / Taze beton üzerinde gerçekleştirilen deneyler / Sertleşmiş betonun özellikleri / Betonun dayanımı ve etkiyen faktörler / Yük altında betonun deformasyonu / Beton karışım hesabı. Ses ve ısı yalıtım malzemeleri / Yangın yalıtım malzemeleri / Duvar bileşenleri / döşeme ve çatı kaplama malzemeleri.

İNS107 Mukavemet

Temel Bilgiler / Gerilme Hesabı / Sıvılarda Basınç Hesabı / Eksenel Yük Altında Olusan Deformasyon / Atalet Momenti ve Ağırlık Merkezi / Dikdörtgen Kesitli Basit Kiris Tasarımı / Basit Kirislerde Sehim ve Dönme Açılarının Hesabı

İNS109 Fizik

A-Atışlar yer çekimi B-Basınç C-Madde ve Özellikleri D-Basit Makineler E-Vektörler F-İş ve Enerji G-Kuvvetler H-Moment ve Denge I-Isı ve Sıcaklık j-Ağırlık Merkezi

İNS111Bilgi ve İletişim Teknolojisi

A-Temel donanım ve yazılımı tanıyabilme B-İşletim sistemlerini tanıyabilme C- İnternet uygulamalarını kullanabilme. D-Microsoft Word programını temel düzeyde kullanabilme. E- Microsoft Excel programını temel düzeyde kullanabilme. F- Microsoft Power Point programını temel düzeyde kullanabilme. GMicrosoft Outlook programını etkin düzeyde kullanabilme.

 2.YARIYIL

TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılapları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

TUR102 Türk Dili II

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

YD102 Yabancı Dil II

Tenses (past perfect,. present perfect continuous,modal perfect).Indırect speech (imperative,statement,questions and mixed types). Modals. Composition writing; ordering sentences with first-then- after that-next-finally. Question forms, Adjective and adverbs. Relative clauses (that and whose). Comparatives and superlatives. Time adverbials.

 İNS102 Yapı Statiği

Tanım ve Analizler / Yapı Statiğinde Esas Alınan Yükler / Denge Denklemleri / Mesnet Çesitleri / Kiris Tanımı ve Çesitleri / İzostatik Kirislerin Statik Hesapları / Çerçeveler/Gerber Kirisleri / Kafes Sistemler / Üç Mafsallı Sistemlerin Tanımı ve Analizi / Hiperstatik Sistemlerin Analizi

 İNS104 Beton Teknolojisi

Çimentoda kıvam, çimento priz, çimentoda hacim sabitliği, çimentoda özgül ağırlık, çimentoda dayanım, agregada birim hacim ve özgül ağırlık, agregada elek analizi, agregada su emme oranı, agregada aşınma kaybı, ince agregada ince madde oranı, beton birim hacim ağırlığı deneyi yapımı, betonda kıvam, betonun taşınması ve dökümü, betonun bakımı deneyleri yapımı, beton basınç deneyi yapımı, beton karot deneyi yapımı, betonda mineral katkı kullanımı, betonda mineral katkı kullanımı, betonun taşınması ve dökümü, betonun bakımı

İNS106 Bilgisayar Destekli Çizim

CAD Sistemi Pencere Yapısı, Çizim Alanı, Koordinat Sitemi Ve Komut Satırı / Çizim, Görüntüleme ve Değisiklik Komutları / Yakalama Noktası Ayarları / Tarama Komutu / Yazı Tipi Olusturulması, Yazı Yazılaması ve Yazı Üzerinde Değisiklik Yapılması / Katman Olusturulması ve Katmanlarla Çizim Yapılması / Ölçü Stili Olusturulması ve Ölçü Verilmesi / Kütüphane Olusturulması ve Block’ların Çağırılması / Sorgulama Komutları

İNS108 Karayolu İnşaatı

Karayolunun önemi, tarihçesi, ulaştırma türleri, karayolunun diğer ulaştırma türlerine göre avantaj ve dezavantajları. Karayolu ile ilgili teknik terimler. İnsan ve taşıt karakteristikleri. Taşıt hareketleri. Karayolunun sınıflandırılması. Geometrik standartları. Geçki ve plan. Yatay kurbalar ve projelendirilmeleri. Boykesit ve düşey kurbalar. Enkesitler. Hacimler tablosu. Brückner diyagramı ve taşın momenti. Yol üst yapısı, AASHTO'ya göre yol üst yapısı projelendirmesi, bilgisayar ortamda yol projesi yapımı.

İNS110 Yapılarda Hasar Tespiti ( Seçmeli )

Ses ve Özellikleri / Mikrofonlar ve Hoparlörler / Ses Frekans Güç Yükselticileri / Seslendirme / Aydınlatma/Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Olmayan Elemanlarda Hasar Türleri / Taşıyıcı Yapı

Elemanlarında Hasar Türleri ve Yapının Hasar Durumu / Onarım ve Güçlendirme

 İNS112 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (Seçmeli)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amacı ve Önemi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kavramlar Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü İş Kazaları Meslek Hastalıkları İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan maliyetler/Temel Hukuk Kanunlarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi Kişisel Koruyucu Donanımlar

 3.YARIYIL

İNS201 Arazi Ölçmeleri

A-Ölçme Bilgisinin tanımı ve önemi B- Ölçme Bilgisi terimlerinin açıklanması ve arazide uygulanması C- Ölçekler D- Arazide doğruların belirlenmesi E- Arazide uzunlukların ölçülmesi F- Arazide dik inme ve dik çıkma araçları ve usulleri G- Küçük arazi parçalarının ölçülmesi ve kağıt üzerinde geçirilmesi H- Alan Hesapları I- Nivelman İşleri İ-Boy ve En Kesit Çıkartmak J- Kesitlerde alan ve hacim hesapları K-Teodolitleri tanıma ve ölçüm yapma işleri

İNS203 Su Temini ve İletimi

A-İçme Suları B- Sulama Suyu C- Enerji Üretiminde Su D- Su İhtiyacı E- Su Kaynak Debisi F- Yüzey Suları G- Yer altı Suları H- Cazibeli İletim H- Terfili İletim

İNS205 Betonarme

A-Beton ve Betonarme B- Döşemeler, Tek Doğrultuda ve Çift Doğrultuda Çalışan Döşemelerin Statik Hesapları C- Kirişlerin Statik Hesapları D- Kolonların Statik Hesapları E- Temel Statik Hesapları

 İNS207 Çelik Yapılar

Temel Bilgiler / Çelik Yapılarda Yük ve Yükleme Durumu / Çelik Elemanlarda Birlestirme Vasıtaları / Çekme Çubukları / Basınç Çubukları/Eğilme Çubukları ve Çelik Çatılar / Çelik Yapılarda Ek Teşkilinin Detay Çizimleri

İNS209 İletişim

Sözlü iletişim kurma, yazılı iletişim kurma, sözsüz iletişim kurma, biçimsel (formal) iletişim kurma, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurma, örgüt dışı iletişim kurma

İNS211 Zemin Mekaniği - I

Jeoloji/ Numune Alma / Zeminlerin Fiziksel özellikleri ve Sınıflandırılması / Zeminlerin Geçirimliliği ve Zeminde Su Akımları

İNS213 Yapı Tesisatları

Yapıda Elektrik Tesisatı / Bina Temiz Su Tesisatı / Yangın Tesisatı / Pis ve Kirli Su Tesisatı / Sıcak Su Tesisatı / Isıtma ve Havalandırma Tesisatı

STJ201 Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj)

Öğrencinin ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Toplam 30 iş gününü kapsamaktadır. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları,  Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

İNS215 Araştırma  Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli)

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma 

İNS217 İşletme Yönetimi - I(Seçmeli)

İsletme ve yönetimin temel kavramları,amaçları ve çevre ile ilişkileri

4.YARIYIL

İNS202 Atık Sular

İçme Suyu Özellikleri / Etüd Çalışmaları / Suların Derlenmesi / Suların İletilmesi / Suların Arıtılması / Suların Depolanması / Suların Dağıtılması / Atık Suların Derlenmesi, Arıtılması ve Uzaklaştırılması

İNS204 Bilgisayar Destekli Tasarım

CAD Ortamında Mimari Plan, Kesit ve Görünüş Çizimleri / CAD Ortamında Mimari Detay Çizimleri (Temel, izolasyon, döşeme, duvar, çatı, merdiven, doğrama detayları) / Projenin Kağıda Aktarılması

İNS206 Mesleki Uygulamalar

A-Duvar ve örgü malzemeleri B- Sıvalar ve sıva malzemeleri C- Kaplama malzemeleri ve tekniği D- Betonarme donatı hazırlanması (Temel,kolon,kiriş ve döşeme donatıları) E- Yapı iskeleleri F- Betonarme kalıplar G- Ahşap çatılar

İNS208 Proje Etüdü ve Uygulaması

Proje Konusu/ İhtiyaç Analizi ve İş Programı/ Kaynak Araştırması/ Proje yürütülmesi/ Proje sunumu/ Proje Dosyalama/ Projelerin Teslimi.

İNS210 Şantiye Organizasyonu

Projeler / İhale İslemleri ve Sözlesmeler / Santiyelerin Kurulması ve Organizasyonu / İs Programı / Kontrollük Hizmetleri / İmalat Hazırlığı / Aplikasyon Çalışmaları / Hafriyat İşleri / Şantiye Defterleri / Hakediş Bilgisi

İNS212 Yapı Metrajı ve Maliyet

Birim Fiyatlar / Metraj ve Kesif / hak ediş / Geçici ve Kesin Kabul

İNS214 Zemin Mekaniği - II

Sıkıştırma / Gerilme Dağılışları / Zeminlerde Kayma Mukavemeti / Yanal Toprak Basınçları / Zeminlerin Tasıma Gücü / Oturma

İNS216 İşletme Yönetimi – II

İsletmelerin Sınıflandırılması / İsletmenin kuruluş çalışmaları / büyüklüğü ve kapasitesi / İsletme Fonksiyonları / Organizasyonların işleyişi

İNS218 Yapı Onarım ve Güçlendirme

A-Hasar Belirleme Çalışmaları B-Yığma Yapılarda Hasar Nedenleri ve Biçimleri C- Yığma Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri D-Yığma Yapılarda Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları EBetonarme Yapılarda Hasar Nedenleri ve Biçimleri F- Betonarme Döşemelerde Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri G- Betonarme Kirişlerde Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri H- Betonarme Kolonlarda Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri I- Betonarme Temellerde Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri İ- Betonarme Yapılarda Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları

 

Öğr. Gör. ERSİN AYHAN
Güncelleme : 22.03.2017 21:28:40